Helgpaddling med Friluftsfrämjandet Uppsala till bastun på Ostholmen öster om Möja. Fint höstväder, och nya tältet fick invigas! Total distans ca 49 km.